Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 100

Truy cập trong ngày: 2,246

Tổng số truy cập: 5,253,135

Tổ chức bộ máy Sở Tư pháp

Sở Tư pháp Hà Nội tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012

Ngày 12-1, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2012. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng nhiều đại diện lãnh đạo các vụ, cục Bộ Tư pháp và các cơ quan, ban, ngành của thành phố đã dự Hội nghị.

Vị trí, vai trò của ngành ngày càng được khẳng định

Ngày 12-1, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2012. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng nhiều đại diện lãnh đạo các vụ, cục Bộ Tư pháp và các cơ quan, ban, ngành của thành phố đã dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của ngành Tư pháp Thủ đô trong năm 2011, ông Phạm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, năm 2011, công tác Tư pháp của Thành phố đã được toàn ngành chủ động triển khai đồng bộ, đều khắp mọi lĩnh vực, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kế hoạch số 03/KH-UBND của UBND TP. Nhiều nhiệm vụ công tác đã được hoàn thành đúng tiến độ, đạt kết quả cao như tổ chức thành công Hội thi Hộ tịch viên giỏi; làm tốt công tác kiểm tra VBQPPL, tham mưu cho UBND TP Hà Nội xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô, tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992; triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước…

Qua đó cho thấy, vai trò tham mưu của ngành Tư pháp đối với chính quyền các cấp của thành phố ngày càng chủ động, đúng việc và hiệu quả hơn. Sự phối hợp giữa ngành Tư pháp với các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã ngày càng chặt chẽ, tổ chức bộ máy toàn ngành Tư pháp được củng cố, kiện toàn và phát triển; chức năng, nhiệm vụ của ngành được mở rộng, từng bước góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành chung của Thành phố. Những kết quả đó ngày càng khẳng định rõ nét vị trí, vai trò của ngành Tư pháp, thể hiện sự phát triển ngày càng vững chắc của ngành gắn với sự phát triển đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phan Hồng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011

Nhiều mặt công tác có sự đột phá, đi đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã ghi nhận nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức ngành Tư pháp Thủ đô vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô và toàn ngành Tư pháp nói chung. Theo đó, năm qua, Tư pháp Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai cơ bản tốt các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Một số mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, có sự đột phá, đi đầu, sáng tạo. Nhiều khó khăn vướng mắc đã được giải quyết kịp thời, mang lại kết quả tốt như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng nề nếp, chất lượng được nâng cao, góp phần hoàn thiện hệ thống VBQPPL của thành phố. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được tích cực triển khai, tập trung vào một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, xử lý vi phạm hành chính. Sở cũng đã tích cực tham gia tư vấn cho thành phố trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến các dự án trọng điểm, dự án giãn dân. Qua đó, ngành Tư pháp đã vào cuộc sâu hơn với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Đặc biệt, Sở cũng đã tích cực tham mưu cho HĐND, UBND thành phố tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 trên địa bàn TP. Mô hình "Ngày pháp luật" đã được Sở Tư pháp nhân rộng tới cấp xã, phường. Công tác hòa giải tiếp tục được nâng cao, đóng góp tích cực trong việc giải quyết tranh chấp địa bàn ở dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh xã hội. Công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện nề nếp hơn so với trước, đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu về hộ tịch, chứng thực của người dân, trong đó nhiều việc có yếu tố nước ngoài nhưng chưa để xảy ra bức xúc lớn tại địa phương.

Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cho rằng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các mặt hoạt động của ngành ngày càng phải đi vào chiều sâu. Để công tác Tư pháp năm 2012 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền yêu cầu ngành Tư pháp Thủ đô tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôi, quán triệt thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành. Cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản, chú trọng triển khai nhiệm vụ theo dõi chung về thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố, đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nêu rõ: năm 2012 là năm Hà Nội tập trung triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án lớn. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, những năm qua, đặc biệt là năm 2011, ngành Tư pháp Hà Nội đã rất công phu trong việc tham mưu cho UBND TP xây dựng các VBQPPL sau khi hợp nhất. Tuy nhiên, trong năm 2012, các văn bản được xây dựng, thẩm định sẽ có yêu cầu cao hơn. Đặc biệt là việc đưa ra các đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp như những vấn đề về phân cấp, cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị để phát triển Thủ đô... Hà Nội cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi Hiến pháp 1992 và Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các quận, huyện là cơ quan tham mưu cho UBND các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, năm 2012, cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô để trình Quốc hội, đòi hỏi sự tham gia hiệu quả hơn nữa của Sở Tư pháp.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu, ngành Tư pháp Thủ đô phải "gác gôn" thật chặt việc ban hành văn bản pháp quy, vào cuộc ngay từ đầu trong việc thẩm định, ban hành văn bản, làm cơ sở cho việc triển khai các kế hoạch của thành phố. Trong năm tới, Hà Nội cũng tiếp tục kiểm tra các VBQPPL đã ban hành vì Hà Nội sau hợp nhất tiếp nhận 3 nguồn văn bản khác nhau: Văn bản của Hà Nội, của tỉnh Hà Tây cũ, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy đã qua thời kỳ hợp nhất, bây giờ tiếp tục xây dựng văn bản mới nhưng vẫn còn tồn tại các văn bản cũ đang có hiệu lực, đòi hỏi ngành Tư pháp phải truy tận gốc, rà soát lại tất cả các loại văn bản, nhất là lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng, văn bản nào hủy phải hủy, văn bản nào cần điều chỉnh phải điều chỉnh ngay để tránh sai sót và tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản của thành phố.

Về công tác cải cách hành chính trong ngành Tư pháp, trong thời gian qua công tác này đã được tập trung làm quyết liệt. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách, vì bản chất của cải cách hành chính là xây dựng mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân sao cho đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong công tác tuyên truyền, PBGDPL phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, chú ý tuyên truyền pháp luật tại các địa bàn dân cư…

Giám đốc Sở Tư pháp Phan Hồng Sơn đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, và khẳng định, trong năm mới, ngành Tư pháp Thủ đô sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vị thế của ngành trong bộ máy chính quyền thành phố.

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Sáng nay 9-3, tại Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Kệt Kia-ti-sắc, các thành viên đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam đang thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Lào đã chứng kiến lễ ký kết bản Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tư pháp TP Hà Nội và Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới