Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 26

Truy cập trong ngày: 3,008

Tổng số truy cập: 5,559,333

Các tổ chức Công chứng

Phòng công chứng số 4 TP.Hà Nội (Tầng 1 tòa nhà N4D đường Lê Văn Lương, Khu Trung Hòa – Nhân chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

I – THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG

Tên đơn vị: Phòng Công chứng số 4 TP. Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà N4D đường Lê Văn Lương, Khu Trung Hòa – Nhân chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Phòng Công chứng số 4 TP. Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 55/2003/QĐ-UB ngày 02/05/2003 của UBND TP. Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, Phòng luôn luôn nhận được sự tín nhiệm cao của khách hàng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng phục vụ, chất lượng văn bản đã được công chứng, chứng thực tại Phòng.

 

II- CƠ CẦU TỔ CHỨC

1/ Trưởng phòng: Công chứng viên Đặng Mạnh Tiến, điện thoại: 02435565027

2/ Phó Trưởng phòng: Công chứng viên Võ Đình Nho, điện thoại: 02435565025

3/ Các công chứng viên khác của Phòng Công chứng số 4 TP. Hà Nội

-         Công chứng viên Tô Phương Hà, điện thoại: 02435565029

-         Công chứng viên Trần Hồng Thắng, điện thoại: 02435565031

-         Công chứng viên Nguyễn Quang Minh, điện thoại: -----------

-         Công chứng viên Nguyễn Thị Kiều, điện thoại: 02435565026

-         Công chứng viên Nguyễn Thị Thanh Hương, điện thoại: 02435565188

-         Công chứng viên Lê Thị Thanh Nhã, điện thoại: 02435565188

-         Công chứng viên Phan Quốc Việt, điện thoại: 02435565188

 

III- THÔNG TIN VỀ CÁC THỦ TỤC, DỊCH VỤ ĐANG THỰC HIỆN, CUNG CẤP

A-   CÁC LOẠI VĂN BẢN ĐƯỢC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TẠI PHÒNG

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, Phòng Công chứng số 4 TP. Hà Nội được phép cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý nêu sau đây:

Công chứng các hợp đồng giao dịch sau:

1/ Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng tài sản gồm:

Nhà và quyền sử dụng đất (Toàn bộ hoặc một phần) tại Hà Nội.

Động sản: Xe ô tô, xe máy và các loại động sản khác.

2/  Hợp đồng tặng cho tài sản:

Tặng cho nhà và quyền sử dụng đất tại Hà Nội (Toàn bộ hoặc một phần).

Tặng cho động sản: Xe ô tô, xe máy, tiền trong tài khoản và các loại động sản khác.

            3/ Hợp đồng đổi tài sản:

                        Đổi nhà tại Hà Nội và các loại tài sản khác

            4/ Hợp đồng đặt cọc

            5/ Hợp đồng thế chấp tài sản.

            6/ Hợp đồng cầm cố

            7/ Hợp đồng bảo lãnh

            8/ Di chúc

            9/ Văn bản thỏa thuận khai nhận hoặc phân chia di sản

            10/ Văn bản từ chối nhận di sản.

11/Văn bản phân chia tài sản giữa các đồng sở hữu

12/ Văn bản phân chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

13/ Văn bản nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng

14/ Văn bản thỏa thuận về tài sản giữa vợ chồng

15/ Hợp đồng thuê và cho thuê tài sản: Thuê nhà, quyền sử dụng đất, động sản

16/ Hợp đồng góp vốn

17/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh

18/ Hợp đồng ủy quyền

19/ Hợp đồng cho mượn nhà.

20/ Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Công chứng viên Phòng Công chứng số 4 TP. Hà Nội được chứng thực cho khách hàng các loại văn bản chứng thực sau đây:

1/ Chứng thực sao đúng bản chính

2/ Chứng thực chữ ký vào các giấy tờ, văn bản.

                       

PHÍ CÔNG CHỨNG:

Về phí công chứng, chứng thực, Phòng thu đúng theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Mức thu phí công chứng và Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu phí chứng thực.

THÙ LAO CÔNG CHỨNG:

Tiền thù lao công chứng được thu theo đúng Bảng thù lao công chứng được ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-CC4 ngày 15/06/2018 của trưởng Phòng Công chứng số 4 TP. Hà Nội và đã được niêm yết tại trụ sở Phòng Công chứng số 4 TP. Hà Nội.

Cụ thể như sau:

                                                                                 

 

STT

 

 

Nội dung công việc

 

Mức thu

Đơn vị tính: đồng

I

Thù lao dịch vụ soạn thảo hợp đồng giao dịch

 

 

1

 

Các hợp đồng chuyển dịch nhà, đất: mua bán, tặng cho, chia tách, chuyển đổi, góp vốn, phân chia quyền sở hữu, quyền sử dụng

 

500.000

2

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán

600.000

3

Thỏa thuận giữa vợ chồng về việc phân chia tài sản

500.000

4

Cam đoan/thỏa thuận vợ /chồng về tài sản riêng

300.000

5

Hợp đồng đặt cọc

500.000

6

Các hợp đồng: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

200.000

7

Hợp đồng: thuê và cho thuê nhà/QSD đất

500.000

8

Hợp đồng cho mượn nhà

300.000

9

Hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, thuê/mượn ô tô

300.000

10

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy

150.000

11

Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng, tặng cho các loại động sản khác.

300.000

12

Hợp đồng chuyển nhượng hay định đoạt dưới hình thức khác đối với các quyền tài sản khác

300.000

13

Văn bản ủy quyền có định đoạt tài sản

400.000

14

Văn bản ủy quyền không có định đoạt tài sản

200.000

15

Các văn bản: sửa đổi, bổ sung phụ lục hợp đồng

200.000

16

Các văn bản: hủy, chấm dứt hợp đồng, giao dịch

300.000

17

Kiểm tra, chỉnh sửa văn bản do người yêu cầu công chứng tự soạn thảo

100.000

18

Văn bản niêm yết về việc thụ lý khai nhận/ phân chia di sản

100.000

19

Văn bản thỏa thuận phân chia/văn bản khai nhận di sản

500.000

20

Di chúc

500.000

21

Văn bản từ chối nhận di sản

300.000

22

Các văn bản/cam kết và các văn bản công chứng/chứng thực khác

200.000

II

Phí thù lao dịch vụ ký ngoài trụ sở trong giờ hành chính

 

1

Dưới 5 km

500.000

2

Từ 5 km đến 10 km

1.000.000

3

Từ 10 km đến 20 km

2.000.000

4

Từ 20 km trở lên hoặc đi tỉnh ngoài

Theo thỏa thuận

III

Phí thù lao dịch vụ ký ngoài giờ hành chính

 

1

Dưới 5 km

1.000.000

2

Từ 5 km đến 10 km

2.000.000

3

Từ 10 km đến 20 km

3.000.000

4

Từ 20 km trở lên hoặc đi tỉnh ngoài

Theo thỏa thuận

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 02/4, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 1112/BTP-BTTP v/v kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới