Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 38

Truy cập trong ngày: 2,752

Tổng số truy cập: 5,559,077

Các trung tâm tư vấn pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam

---------------***---------------

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

- Căn cứ Luật Luật sư;

- Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-BTV ngày 03 tháng 08 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn luật sư Việt Nam” thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trung tâm tư vấn pháp luật đặt trụ sở tại số 9, phố Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

 Điều 2. Trung tâm tư vấn pháp luật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

 Điều 3. Tổng Thư ký, Văn phòng Liên đoàn, Giám đốc, các luật sư, nhân viên của Trung tâm tư vấn pháp luật có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Danh sách Trung tâm Tư vấn pháp luật, chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật cập nhật đến tháng 3/2019

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới