Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 55

Truy cập trong ngày: 1,798

Tổng số truy cập: 7,673,078

Bán đấu giá tài sản

Người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 (cập nhật tháng 2/2020)

Bản scan

 

TT Họ và tên người tập sự Năm sinh Tổ chức nhận tập sự Người hướng dẫn tập sự Số CCHN/thẻ đấu giá viên Ngày bắt đầu tập sự Ngày kết thúc tập sự
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Phạm Văn Hoằng 1991   Công ty Đấu giá HD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 3/1/2020 3/7/2020
2 Hoàng Thị Bích Ngọc   1991 Công ty Đấu giá HD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  1578/TP/ĐG-CCHN 3/1/2020 3/7/2020
3 Phạm Quốc Bảo 1984   Công ty Đấu giá HD Trần Gia Đỗ Đức Biên 1457/TP/ĐG-CCHN 7/1/2020 7/7/2020
4 Lê Thị Thu Hà   1977 Công ty Đấu giá HD Trần Gia Đỗ Đức Biên 1457/TP/ĐG-CCHN 7/1/2020 7/7/2020
5 Trần Quốc Ninh 1991   Công ty Đấu giá HD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 16/7/2020
6 Nguyễn Đức Minh Khánh 1993   Công ty Đấu giá HD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 16/7/2020
7 Phạm Văn Giang 1973   Công ty Đấu giá HD Trần Gia Phan Thiết 563/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 16/7/2020
8 Nguyễn Thị Nụ   1990 Công ty Đấu giá HD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 16/7/2020
9 Trần Việt Dân 1970   Công ty Đấu giá HD Trần Gia Phan Thiết 563/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 16/7/2020
10 Vũ Ngọc Linh 1985   Công ty Đấu giá HD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 16/7/2020
11 Nguyễn Hữu Hiển 1979   Công ty Đấu giá HD OCD An Thuận Phát Nguyễn Đức Vinh 1328/TP/ĐG-CCHN 3/2/2020 3/8/2020
12 Nguyễn Thúy Quỳnh   1982 Công ty Đấu giá HD Thắng Lợi Trần Văn Thi 1100/TP/ĐG-CCHN 10/2/2020 10/8/2020
13 Nguyễn Nam Tiến 1976   Công ty Đấu giá HD Thanh Xuân Ngô Thị Thanh 1357/TP/ĐG-CCHN 10/2/2020 10/8/2020
14 Đoàn Minh Đức 1982   Công ty ĐGHD 2E HHT Việt Nam Nguyễn Phạm Vũ 680/TP/ĐG-CCHN 14/2/2020 14/8/2020
15 Vương thị Quý   1983 Công ty ĐGHD Lạc Việt Đỗ Thị Hồng Hạnh 1331/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 17/8/2020
16 Nguyễn Thị Tấm   1992 TT DV ĐGTS Lê Kế Hùng 286/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 17/8/2020
17 Hoàng Quốc Hưng 1981   TT DV ĐGTS Lê Kế Hùng 286/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 17/8/2020
18 Nguyễn Quang Tiến 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 17/8/2020
19 Phí Văn Minh 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 17/8/2020
20 Trần Thị Vân Tâm   1983 Công ty ĐGHD Incip Vũ Văn Thiệu 537/ĐG-CCHN  18/2/2020 18/8/2020
21 Lê Thị Kim Ánh   1989 Công ty ĐGHD Incip Vũ Văn Thiệu 537/ĐG-CCHN  18/2/2020 18/8/2020
22 Trịnh Thị Nhàn   1984 Công ty ĐGHD 2E HHT Việt Nam Nguyễn Phạm Vũ 680/TP/ĐG-CCHN 21/2/2020 21/8/2020
23 Mai Đức Hùng 1982   TT DV ĐGTS Cao Kim Ngân 472/TP/ĐG-CCHN 25/2/2020 25/8/2020

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới