Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 70

Truy cập trong ngày: 260

Tổng số truy cập: 7,718,908

Bán đấu giá tài sản

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 (cập nhật ngày 07/8/2020)

Bản scan

TT Họ và tên người tập sự Năm sinh Tổ chức nhận tập sự Người hướng dẫn tập sự Số CCHN/thẻ đấu giá viên Ngày bắt đầu tập sự Ngày kết thúc tập sự Ghi chú
Nam Nữ
1 Hoàng Thị Bích Ngọc   1991 Công ty ĐGHD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  1578/TP/ĐG-CCHN 3/1/2020 2/7/2020 Thay đổi người HD từ 20/7/2020
2 Phạm Quốc Bảo 1984   Công ty ĐGHD Trần Gia Đỗ Đức Biên 1457/TP/ĐG-CCHN 7/1/2020 6/7/2020  
3 Lê Thị Thu Hà   1977 Công ty ĐGHD Trần Gia Đỗ Đức Biên 1457/TP/ĐG-CCHN 7/1/2020 6/7/2020  
4 Trần Quốc Ninh 1991   Công ty ĐGHD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
5 Nguyễn Đức Minh Khánh 1993   Công ty ĐGHD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
6 Phạm Văn Giang 1973   Công ty ĐGHD Trần Gia Phan Thiết 563/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
7 Nguyễn Thị Nụ   1990 Công ty ĐGHD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
8 Trần Việt Dân 1970   Công ty ĐGHD Trần Gia Phan Thiết 563/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
9 Vũ Ngọc Linh 1985   Công ty ĐGHD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
10 Phạm Văn Hoằng 1991   Công ty ĐGHD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 31/1/2020 30/7/2020  
11 Nguyễn Hữu Hiển 1979   Công ty ĐGHD OCD An Thuận Phát Nguyễn Đức Vinh 1328/TP/ĐG-CCHN 3/2/2020 2/8/2020  
12 Nguyễn Thúy Quỳnh   1982 Công ty ĐGHD Thắng Lợi Trần Văn Thi 1100/TP/ĐG-CCHN 10/2/2020 9/8/2020  
13 Đoàn Minh Đức 1982   Công ty ĐGHD 2E HHT Việt Nam Nguyễn Phạm Vũ 680/TP/ĐG-CCHN 14/2/2020 13/8/2020  
14 Vương Thị Quý   1983 Công ty ĐGHD Lạc Việt Đỗ Thị Hồng Hạnh 1331/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
15 Nguyễn Nam Tiến 1976   Công ty ĐGHD Thanh Xuân Ngô Thị Thanh 1357/TP/ĐG-CCHN 10/2/2020 9/8/2020  
16 Trần Thị Vân Tâm   1983 Công ty ĐGHD Incip Vũ Văn Thiệu 537/ĐG-CCHN  18/2/2020 17/8/2020  
17 Lê Thị Kim Ánh   1989 Công ty ĐGHD Incip Vũ Văn Thiệu 537/ĐG-CCHN  18/2/2020 17/8/2020  
18 Nguyễn Thị Tấm   1992 TT DV ĐGTS Lê Kế Hùng 286/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
19 Hoàng Quốc Hưng 1981   TT DV ĐGTS Lê Kế Hùng 286/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
20 Nguyễn Quang Tiến 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
21 Phí Văn Minh 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
22 Phí Văn Minh 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
23 Trịnh Thị Nhàn   1984 Công ty ĐGHD 2E HHT Việt Nam Nguyễn Phạm Vũ 680/TP/ĐG-CCHN 21/2/2020 20/8/2020  
24 Mai Đức Hùng 1982   TT DV ĐGTS Cao Kim Ngân 472/TP/ĐG-CCHN 25/2/2020 24/8/2020  
25 Vũ Tuấn Anh 1980   Công ty GHD Tây Đô Hoàng Đỗ Khánh Linh 2173/TP/ĐG-CCHN 27/2/2020 26/8/2020  
26 Trần Thị Thu Thảo   1990 Công ty ĐGHD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  1578/TP/ĐG-CCHN 28/2/2020 27/8/2020  
27 Nguyễn Thị Nhàn   1991 Công ty ĐGHD Tây Đô Cấn Văn Tuấn 1630/TP/ĐG-CCHN 28/2/2020 27/8/2020  
28 Trần Sỹ Hoàng 1989   Công ty ĐGHD Á Âu Mai Thị Thùy Linh 2111/TP/ĐG-CCHN 2/3/2020 1/9/2020  
29 Bùi Văn Mão 1987   Công ty ĐGHD Á Âu Mai Thị Thùy Linh 2111/TP/ĐG-CCHN 4/3/2020 3/9/2020  
30 Vũ Tuấn Anh 1980   Công ty ĐGHD Tây Đô Hoàng Đỗ Khánh Linh 2173/TP/ĐG-CCHN 6/3/2020 5/9/2020  
31 Lương Trọng Hoàng 1991   Công ty ĐGHD Hoàng Phương Nguyễn Hải Hưng 1369/TP/ĐG-CCHN 13/3/2020 12/9/2020  
32 Đỗ Thu Huyền   1990 Công ty ĐGHD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 13/3/2020 12/9/2020  
33 Trần Thị Trâm   1983 Công ty ĐGHD Thanh Xuân Ngô Thị Thanh 1357/TP/ĐG-CCHN 16/3/2020 15/9/2020  
34 Phạm Trung Kiên 1981   Công ty ĐGHD Thắng Lợi Đặng Văn Mão 1798/TP/ĐG-CCHN 18/3/2020 17/9/2020  
35 Nguyễn Thị Ngọc Anh   1986 Công ty ĐGHD Thắng Lợi Đặng Văn Mão 1798/TP/ĐG-CCHN 18/3/2020 17/9/2020  
36 Đào Trung Kiên 1976   Công ty ĐGHD Miền Bắc Lê Đình Bình 1897/TP/ĐG-CCHN 16/4/2020 15/10/2020  
37 Nguyễn Mai Anh Việt 1984   Công ty ĐGHD Hoàng Gia Mầu Danh Cường 2138/TP/ĐG-CCHN 22/4/2020 21/10/2020  
38 Nguyễn Quang Đại 1986   Công ty ĐGHD Tràng An Phan Thị Khánh 2186/TP/ĐG-CCHN 10/5/2020 9/11/2020  
39 Nguyễn Thiện Thăng 1956   Công ty ĐGHD Hùng Phong Trần Anh Khiêm 406/TP/ĐG-CCHN 1/6/2020 30/11/2020  
40 Lê Xuân Khoa 1980   Công ty ĐGHD Hoàng Gia Mầu Danh Cường 2138/TP/ĐG-CCHN 1/6/2020 30/11/2020  
41 Lê Ngọc Minh 1977   Công ty ĐGHD VNA Lưu Đức Vượng 1401/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
42 Nguyễn Hải Đức 1974   Công ty ĐGHD VNA Lưu Đức Vượng 1401/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
43 Nguyễn Thị Mai Hương   1977 Công ty ĐGHD Thành An Lương Ngọc Hà 722/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
44 Triệu Trung Dũng 1967   Công ty ĐGHD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
45 Ngô Quang Thắng 1973   Công ty ĐGHD DVL Đỗ Văn Giáp 811/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
46 Nguyễn Hữu Mạnh 1985   Công ty ĐGHD DVL Nguyễn Văn Mạnh 803/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
47 Nguyễn Hồng Chung 1978   Công ty ĐGHD DVL Đỗ Văn Giáp 811/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
48 Nguyễn Ngọc Đạt 1985   Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Mai Bích Ngân 460/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
49 Lê Văn Hưng 1973   Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Mai Bích Ngân 460/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
50 Phan Thị Lam Hồng   1978 Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Lê Bá Thành 283/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
51 Dương Thị Bích Hạnh   1980 Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Lê Bá Thành 283/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới