Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 46

Truy cập trong ngày: 576

Tổng số truy cập: 7,719,224

Bán đấu giá tài sản

Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

 

TT Họ tên người tập sự Năm sinh Tổ chức hành nghề đấu giá nhận tập sự Họ và tên Đấu giá viên hướng dẫn tập sự Số CCHN/thẻ đấu giá viên Ngày bắt đầu tập sự Ngày kết thúc tập sự
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Trần Quốc Ninh 1991   Công ty ĐGHD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020
2 Nguyễn Thị Nụ   1990 Công ty ĐGHD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020
3 Nguyễn Đức Minh Khánh 1993   Công ty ĐGHD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020
4 Trần Việt Dân 1970   Công ty ĐGHD Trần Gia Phan Thiết 563/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020
5 Đỗ Thu Huyền   1990 Công ty ĐGHD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 31/1/2020 30/7/2020
6 Phạm Văn Hoằng 1991   Công ty ĐGHD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 31/1/2020 30/7/2020
7 Đặng Hữu Sơn 1981   Công ty ĐGHD Thắng Lợi Trần Văn Thi 51/ĐGV 1/10/2019 31/3/2020

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới