Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 80

Truy cập trong ngày: 548

Tổng số truy cập: 7,719,196

Bán đấu giá tài sản

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

 

 

TT Họ và tên người tập sự Năm sinh Tổ chức nhận tập sự Người hướng dẫn tập sự Số CCHN/thẻ đấu giá viên Ngày bắt đầu tập sự Ngày kết thúc tập sự Ghi chú
Nam Nữ
1 Hoàng Thị Bích Ngọc   1991 Công ty ĐGHD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  1578/TP/ĐG-CCHN 3/1/2020 2/7/2020 Thay đổi người HD từ 20/7/2020
2 Phạm Quốc Bảo 1984   Công ty ĐGHD Trần Gia Đỗ Đức Biên 1457/TP/ĐG-CCHN 7/1/2020 6/7/2020  
3 Lê Thị Thu Hà   1977 Công ty ĐGHD Trần Gia Đỗ Đức Biên 1457/TP/ĐG-CCHN 7/1/2020 6/7/2020  
4 Trần Quốc Ninh 1991   Công ty ĐGHD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
5 Nguyễn Đức Minh Khánh 1993   Công ty ĐGHD Hà Thành Nguyễn Thị Phương Thảo 2191/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
6 Phạm Văn Giang 1973   Công ty ĐGHD Trần Gia Phan Thiết 563/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
7 Nguyễn Thị Nụ   1990 Công ty ĐGHD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
8 Trần Việt Dân 1970   Công ty ĐGHD Trần Gia Phan Thiết 563/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
9 Vũ Ngọc Linh 1985   Công ty ĐGHD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 16/1/2020 15/7/2020  
10 Phạm Văn Hoằng 1991   Công ty ĐGHD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 31/1/2020 30/7/2020  
11 Nguyễn Hữu Hiển 1979   Công ty ĐGHD OCD An Thuận Phát Nguyễn Đức Vinh 1328/TP/ĐG-CCHN 3/2/2020 2/8/2020  
12 Nguyễn Thúy Quỳnh   1982 Công ty ĐGHD Thắng Lợi Trần Văn Thi 1100/TP/ĐG-CCHN 10/2/2020 9/8/2020  
13 Đoàn Minh Đức 1982   Công ty ĐGHD 2E HHT Việt Nam Nguyễn Phạm Vũ 680/TP/ĐG-CCHN 14/2/2020 13/8/2020  
14 Vương Thị Quý   1983 Công ty ĐGHD Lạc Việt Đỗ Thị Hồng Hạnh 1331/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
15 Nguyễn Nam Tiến 1976   Công ty ĐGHD Thanh Xuân Ngô Thị Thanh 1357/TP/ĐG-CCHN 10/2/2020 9/8/2020  
16 Trần Thị Vân Tâm   1983 Công ty ĐGHD Incip Vũ Văn Thiệu 537/ĐG-CCHN  18/2/2020 17/8/2020  
17 Lê Thị Kim Ánh   1989 Công ty ĐGHD Incip Vũ Văn Thiệu 537/ĐG-CCHN  18/2/2020 17/8/2020  
18 Nguyễn Thị Tấm   1992 TT DV ĐGTS Lê Kế Hùng 286/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
19 Hoàng Quốc Hưng 1981   TT DV ĐGTS Lê Kế Hùng 286/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
20 Nguyễn Quang Tiến 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
21 Phí Văn Minh 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
22 Phí Văn Minh 1989   TT DV ĐGTS Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 17/2/2020 16/8/2020  
23 Trịnh Thị Nhàn   1984 Công ty ĐGHD 2E HHT Việt Nam Nguyễn Phạm Vũ 680/TP/ĐG-CCHN 21/2/2020 20/8/2020  
24 Mai Đức Hùng 1982   TT DV ĐGTS Cao Kim Ngân 472/TP/ĐG-CCHN 25/2/2020 24/8/2020  
25 Vũ Tuấn Anh 1980   Công ty GHD Tây Đô Hoàng Đỗ Khánh Linh 2173/TP/ĐG-CCHN 27/2/2020 26/8/2020  
26 Trần Thị Thu Thảo   1990 Công ty ĐGHD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  1578/TP/ĐG-CCHN 28/2/2020 27/8/2020  
27 Nguyễn Thị Nhàn   1991 Công ty ĐGHD Tây Đô Cấn Văn Tuấn 1630/TP/ĐG-CCHN 28/2/2020 27/8/2020  
28 Trần Sỹ Hoàng 1989   Công ty ĐGHD Á Âu Mai Thị Thùy Linh 2111/TP/ĐG-CCHN 2/3/2020 1/9/2020  
29 Bùi Văn Mão 1987   Công ty ĐGHD Á Âu Mai Thị Thùy Linh 2111/TP/ĐG-CCHN 4/3/2020 3/9/2020  
30 Vũ Tuấn Anh 1980   Công ty ĐGHD Tây Đô Hoàng Đỗ Khánh Linh 2173/TP/ĐG-CCHN 6/3/2020 5/9/2020  
31 Lương Trọng Hoàng 1991   Công ty ĐGHD Hoàng Phương Nguyễn Hải Hưng 1369/TP/ĐG-CCHN 13/3/2020 12/9/2020  
32 Đỗ Thu Huyền   1990 Công ty ĐGHD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 31/1/2020 30/7/2020  
33 Trần Thị Trâm   1983 Công ty ĐGHD Thanh Xuân Ngô Thị Thanh 1357/TP/ĐG-CCHN 16/3/2020 15/9/2020  
34 Phạm Trung Kiên 1981   Công ty ĐGHD Thắng Lợi Đặng Văn Mão 1798/TP/ĐG-CCHN 18/3/2020 17/9/2020  
35 Nguyễn Thị Ngọc Anh   1986 Công ty ĐGHD Thắng Lợi Đặng Văn Mão 1798/TP/ĐG-CCHN 18/3/2020 17/9/2020  
36 Đào Trung Kiên 1976   Công ty ĐGHD Miền Bắc Lê Đình Bình 1897/TP/ĐG-CCHN 16/4/2020 15/10/2020  
37 Nguyễn Mai Anh Việt 1984   Công ty ĐGHD Hoàng Gia Mầu Danh Cường 2138/TP/ĐG-CCHN 22/4/2020 21/10/2020  
38 Nguyễn Quang Đại 1986   Công ty ĐGHD Tràng An Phan Thị Khánh 2186/TP/ĐG-CCHN 10/5/2020 9/11/2020  
39 Nguyễn Thiện Thăng 1956   Công ty ĐGHD Hùng Phong Trần Anh Khiêm 406/TP/ĐG-CCHN 1/6/2020 30/11/2020  
40 Lê Xuân Khoa 1980   Công ty ĐGHD Hoàng Gia Mầu Danh Cường 2138/TP/ĐG-CCHN 1/6/2020 30/11/2020  
41 Lê Ngọc Minh 1977   Công ty ĐGHD VNA Lưu Đức Vượng 1401/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
42 Nguyễn Hải Đức 1974   Công ty ĐGHD VNA Lưu Đức Vượng 1401/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
43 Nguyễn Thị Mai Hương   1977 Công ty ĐGHD Thành An Lương Ngọc Hà 722/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
44 Triệu Trung Dũng 1967   Công ty ĐGHD Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN 1/7/2020 30/12/2020  
45 Ngô Quang Thắng 1973   Công ty ĐGHD DVL Đỗ Văn Giáp 811/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
46 Nguyễn Hữu Mạnh 1985   Công ty ĐGHD DVL Nguyễn Văn Mạnh 803/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
47 Nguyễn Hồng Chung 1978   Công ty ĐGHD DVL Đỗ Văn Giáp 811/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
48 Nguyễn Ngọc Đạt 1985   Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Mai Bích Ngân 460/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
49 Lê Văn Hưng 1973   Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Mai Bích Ngân 460/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
50 Phan Thị Lam Hồng   1978 Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Lê Bá Thành 283/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
51 Dương Thị Bích Hạnh   1980 Công ty ĐGHD Tân Đại Phát Lê Bá Thành 283/TP/ĐG-CCHN 1/8/2020 31/1/2021  
52 Nguyễn Tiến Thi 1981   Công ty ĐGHD Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN 10/8/2020 9/2/2021  

 

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới