Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 52

Truy cập trong ngày: 1,740

Tổng số truy cập: 7,673,020

Bán đấu giá tài sản

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

TT Họ và tên người tập sự Năm sinh Tổ chức nhận tập sự Người hướng dẫn tập sự Số CCHN/thẻ đấu giá viên Ngày bắt đầu tập sự Ngày kết thúc tập sự
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nguyễn Hồng Bắc 1986   Công ty cổ phần đấu giá Việt Á Đỗ Dương Hùng 90/ĐGV 20/12/2017 19/6/2018
2 Đinh Thị Hòa   1985 Công ty CP Đấu giá Minh Tâm Nguyễn Thị Mến  109/ĐGV 20/11/2018 30/5/2018
3 Trần Thị Hồi   1984 Công ty CP Đấu giá Minh Tâm Nguyễn Thị Mến  109/ĐGV 21/5/2018 20/11/2018
4 Nguyễn Văn Kiệm 1974   Công ty TNHH quản lý TS AZ Nguyễn Ngọc Liên  1551/ĐGV 4/6/2018 3/12/2018
5 Phạm Thị Ánh Hồng   1975 Công ty TNHH quản lý TS AZ Nguyễn Ngọc Liên  1551/ĐGV 4/6/2018 3/12/2018
6 Võ Bá Hoành 1954   Công ty CP Đấu giá HD Thủ Đô Nguyễn Lưu Hoàng  1439/TP/ĐG-CCHN 6/8/2018 5/12/2019
7 Trần Phan Diên 1982   Công ty CP Đấu giá DV ĐG Việt Nam Nguyễn Vũ Hải  647/TP/ĐG-CCHN 20/8/2018 16/02/2019
8 Nguyễn Văn Tuấn 1984   Công ty CP Đấu giá DV HD số 1 VN Phạm Thị Thu  1338/TP/ĐG-CCHN 3/2/2019 3/2/2019
9 Trần Vũ Trung 1976   Công ty CP Đấu giá Công Minh Bùi Thu Lan  2050/TP/ĐG-CCHN 27/8/2018 26/02/2019
10 Lưu Hoài Nam 1976   Công ty CP Đấu giá Hà Nội Đặng Văn Mão 1798/TP/ĐG-CCHN 4/9/2018 3/2/2019
11 Vũ Khắc Thư 1980   Công ty CP tư vấn ĐG Hà Nội Đặng Văn Mão  1798/ĐGV 25/10/2018 25/3/2019
12 Đinh Duy Hải 1981   Công ty CP Đấu giá HD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  1578/TP/ĐG-CCHN 12/7/2018 5/6/2019
13 Nguyễn Hữu Hoa 1960   Công ty Đấu giá HD Miền Bắc Lê Lan Phương 473/ĐGV 12/2/2019 12/8/2019
14 Hoàng Hải 1967   Công ty ĐG HD Hà Thành Phạm Đình Quyết  1702/TP/ĐG-CCHN 21/02/2019 21/8/2019
15 Lê Ánh Dương 1967   Công ty ĐG HD Hà Thành Hoàng Thị Thu Hằng  1824/TP/ĐG-CCHN 21/02/2019 21/8/2019
16 Đinh Mạnh Hùng 1985   Công ty Đấu giá HD Hà Thành Phạm Đình Quyết  1702/TP/ĐG-CCHN 21/02/2019 21/8/2019
17 Trần Vũ Quỳnh   1991 Công ty Đấu giá HD Bến Thành Đinh Minh Quỳnh  2182/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
18 Vương Trung Dũng 1984   Công ty Đấu giá HD Bắc Trung Nam Lê Anh Linh  118/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
19 Đỗ Minh Quang 1983   Công ty CP Đấu giá HD Tài sản VN Nguyễn Hoàng Giang  155/ĐGV 28/02/2019 28/8/2019
20 Vũ Tài Minh 1981   Công ty CP Đấu giá HD Tài sản VN Nguyễn Hoàng Giang  155/ĐGV 28/02/2019 28/8/2019
21 Trần Thanh Tùng 1985   Trung tam dịch vụ đấu giá tài sản Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
22 Văn Sỹ Hải 1981   Trung tam dịch vụ đấu giá tài sản Nguyễn Huy Hoàng  415/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
23 Trần Thị Thúy Ngọc   1977 Trung tam dịch vụ đấu giá tài sản Ngô Thị Cẩm Tơ  737/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
24 Nguyễn Duy Toàn 1992   Công ty Đấu giá HD Tây Đô Nguyễn Thị Hường  126/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
25 Nguyễn Hữu Trí 1992   Công ty Đấu giá HD Tây Đô Nguyễn Thị Hường  126/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
26 Nguyễn Thị Hải Huế   1974 Công ty Đấu giá HD Tây Đô Nguyễn Thị Hường  126/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
27 Nguyễn Viết Đức 1979   Công ty CP Đấu giá Thuận Phát Cao Trung Nhân 227/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
28 Tạ Minh Phương 1982   Công ty Đấu giá HD Bắc Trung Nam Lê Anh Linh  96/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
29 Nguyễn Thị Làn   1985 Công ty Đấu giá HD Minh Tâm Nguyễn Thị Mến  561/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
30 Đỗ Thị Tuyết Mai   1978 Công ty Đấu giá HD Minh Tâm Nguyễn Thị Mến  561/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
31 Triệu Thị Trang   1990 Công ty Đấu giá HD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  1578/TP/ĐG-CCHN 28/02/2019 28/8/2019
32 Nguyễn Thị Minh Diệp   1991 Công ty Đấu giá HD Tân Đại Phát Đỗ Thị Thu Hường 2066/TP/ĐG-CCHN 12/4/2019 12/10/2019
33 Lê Vĩnh Thụy 1986   Công ty Đấu giá HD Việt Nam Nguyễn Thị Hằng 251/ĐGV 12/4/2019 12/10/2019
34 Nguyễn Ngọc Lợi 1987   Công ty Đấu giá HD Việt Á Cấn Văn Tuấn 127/ĐGV 12/4/2019 12/10/2019
35 Nguyễn Việt Hùng 1973   Công ty Đấu giá HD Hùng Phong Trần Anh Khiêm 238/ĐGV 12/4/2019 12/10/2019
36 Lưu Thị Kim Thanh   1988 Công ty Đấu giá HD Tây Đô Nguyễn Duy Hưng  128/ĐGV 12/4/2019 12/10/2019
37 Đinh Công Đức 1976   Công ty Đấu giá HD Việt Á Bùi Việt Linh 232/ĐGV 9/5/2019 9/11/2019

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới