Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 55

Truy cập trong ngày: 1,278

Tổng số truy cập: 5,096,836

Tin tư pháp

Bộ Tư pháp và Hội luật gia Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2018-2023

Vừa qua, Bộ Tư pháp và Hội luật gia Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Chương trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp giữa 2 bên, đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của mỗi bên và nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp, Hội Luật gia các cấp trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp.

 

Theo đó, Bộ Tư pháp và Hội luật gia Việt Nam sẽ phối hợp trong 04 lĩnh vực, bao gồm: Công tác xây dựng pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Công tác nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực và hợp tác quốc tế. Riêng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hai bên sẽ phối hợp với nhau trong 06 nội dung sau:

Thứ nhất, đề xuất, triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp và cho đối tượng là hội viên Hội Luật gia các cấp phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên;

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm.

Thứ 3, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021.

Thứ tư, thiết lập kênh trao đổi, cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin, tư liệu giữa hai Bên về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bên.

Thứ năm, phát huy đầy đủ vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam và huy động hội viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ sáu, thực hiện thông tin, truyền thông về hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai Bên theo cách thức phù hợp.

Cũng theo Chương trình thì Sở Tư pháp, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chủ động phối hợp, ký kết Kế hoạch phối hợp công tác để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này tại địa phương. Với việc ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023, trong thời gian tới việc phối hợp giữa ngành Tư pháp và Hội Luật gia các cấp sẽ được đẩy mạnh, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp.

PBGDPL

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 1-8, TP Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) tại 12/12 quận và 5 huyện (Gia Lâm, Quốc Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên). Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ đối với loại hình dịch vụ mới, song số lượng người dân thực hiện còn ít.
Thông báo tạm dừng thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 84,58% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.
Ngày 16-11, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phân biệt giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, hoạt động thừa phát lại cho công chứng viên, thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới