Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 54

Truy cập trong ngày: 1,042

Tổng số truy cập: 5,096,600

Tin tư pháp

Yêu cầu bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luât.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3518/UBND-NC ngày 02/08/2018 về triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quý II năm 2018, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tổ chức Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở tư pháp và UBND một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và  chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với công tác này như: Việc triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL còn mang tính hình thức, chưa thực sự sâu rộng đến người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa trung tâm, một số hình thức tuyên truyền không còn phù hợp với thực tế; còn nhiều tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, năng lực, kỹ năng truyền đạt còn hạn chế, thiếu sáng tạo và đổi mới nên hiệu quả công tác tuyên truyền, PBPL chưa cao; việc luân chuyển đầu sách, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở một số nơi chưa hiệu quả, việc bố trí thời lượng trong khung giờ vàng của các cơ quan truyền thông (báo, đài) Thành phố nhằm tuyên truyền, PBGDPL còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chưa có quy định về định mức kinh phí, hướng dẫn về việc lập dự toán trong dự toán kinh phí đầu năm của từng cấp cho công tác PBGDPL; công tác xã hội hóa trong hoạt động PBGDPL vẫn còn hạn chế; việc chi thù lao cho hòa giải viên và chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải chưa được thực hiện đầy đủ mà tùy thuộc vào điều kiện kinh phí của từng đơn vị và kiến nghị UBND Thành phố một số nội dung cần tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trên và thực hiện có hiệu quả các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL của Thành phố, của cơ quan, đơn vị, địa phương đã được ban hành;  Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong đó chú trọng tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của sở, ngành, quận, huyện, thị xã; trên hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.v.v.; Quan tâm kêu gọi, thu hút các nguồn lực xã hội hóa ( nhân lực tham gia tuyên truyền, PBGDPL, kinh phí …) cho công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan Báo, Đài của Hà Nội bố trí thời lượng phù hợp trong khung giờ vàng nhằm tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô;

Tại Công văn, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố ban hành hướng dẫn các cấp chính quyền trong việc lập dự toán đầu năm và hướng dẫn chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất trên toàn thành phố;  Sở Tư pháp Hà Nội tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Trung ương và chỉ đạo của thành phố; làm tốt chức năng quản lý nhà nước giúp UBND thành phố trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng; nghiên cứu triển khai tủ sách pháp luật điện tử , kiểm tra việc chi thù lao cho hòa giải viên và chi hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải ....

Thu Hường

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 1-8, TP Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) tại 12/12 quận và 5 huyện (Gia Lâm, Quốc Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên). Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ đối với loại hình dịch vụ mới, song số lượng người dân thực hiện còn ít.
Thông báo tạm dừng thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 84,58% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.
Ngày 16-11, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phân biệt giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, hoạt động thừa phát lại cho công chứng viên, thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới