Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 85

Truy cập trong ngày: 1,866

Tổng số truy cập: 5,085,748

Tin tư pháp

Thi tìm hiểu pháp luật – Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do thành phố Hà Nội tổ chức trong thời gian qua đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý rộng lớn, tạo được sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội động viên mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, đến với mọi nhà và đến với mọi người dân

Thủ đô Hà Nội là Trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, với diện tích 3.324,92 km2, dân số trên 7,6 triệu người trong đó, dân số thành thị là trên 3,76 triệu người, chiếm trên 49%, dân số nông thôn trên 3,89 triệu người, chiếm trên 50,8%. Thành phố có 30 quận, huyện, thị xã, 584 xã, phường, thị trấn.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Sự nỗ lực, cố gắng của Thành phố đã được cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong công tác cải cách hành chính (CCHC), các chỉ số CCHC của Thành phố đã được nâng lên rõ rệt như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tình (PCI) năm 2017 xếp thứ 13/26 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố tăng 01 bậc so với năm 2016). Năm 2018, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính, xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Năm 2018, thành phố Hà Nội lựa chọn chủ đề năm  “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Thành phố đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; đặc biệt gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao; đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngtũ cán bộ bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan đơn vị thành phố với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Thành phố Hà Nội là địa phương đầu nước trong cả nước ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã Thành phố.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Thành phố đã tích cực triển khai nhiều hoạt động PBGDPL hiệu quả, bám sát nhu cầu của người dân, phù hợp với đối tượng, địa bàn và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; gắn công tác PBGDPL với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo chủ đề từng năm như: trật tự, văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân Thủ đô. Kết quả nổi bật trong công tác PBGDPL là đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường tuyên truyền, PBGDPL trên mạng, sóng phát thanh truyền hình, băng đĩa v.v.; cụ thể như: VOV giao thông, VTC, sóng phát thanh 90MHZ, chương trình phát sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, video tiểu phẩm, đĩa tìm hiểu pháp luật... Đặc biệt là Thành phố áp dụng mô hình PBGDPL có hiệu quả cao như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới nhiều hình thức (thi viết trên giấy, thi viết trên mạng, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến) thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tham gia, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Đây cũng là một trong điểm nổi bật đáng chú ý của thành phố Hà Nội trong việc hưởng ứng Ngày pháp luật hàng năm.

Các cuộc thi viết đã triển khai như: cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” năm 2013 thu hút 212.728 người tham gia;  cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” năm 2014, 2015, thu hút 390.984 người tham gia; Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” tổ chức năm 2017 đã thu hút 420.316 người tham gia (đông nhất từ trước tới nay); năm 2018, thành phố tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”, dự kiến thu hút số lượng lớn người tham gia...Có thể nói  các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật do thành phố tự tổ chức phát động hoặc triển khai theo chỉ đạo của Trung ương đều được các cấp, các ngành Thành phố tích cực triển khai rộng khắp. Thành phố  Hà Nội luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tổ chức phát động và triển khai tới tất cả các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các trường học, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố và yêu cầu cơ quan, đơn vị phát động tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang trực thuộc và toàn thể nhân dân trên địa bàn tham gia. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành của Thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; thông qua tổ chức các hội nghị triển khai cuộc thi; lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, giao ban, họp triển khai công tác, tổ chức “Ngày pháp luật”, sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố; qua tuyên truyền cổ động trực quan như treo pano, băng zôn tại trụ sở cơ quan; niêm yết Thể lệ cuộc thi trên các bảng tin, trạm tin phường, xã; cấp phát tài liệu về cuộc thi tới cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc và người dân Thủ đô làm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu để viết bài dự thi. Vì vậy , các cuộc thi  đã được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết đến mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô nhận thức việc tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật để nâng cao kiến thức pháp luật cho chính mình giúp mình bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, chấp hành đúng quy định của pháp luật góp phần xây dựng Thủ đô văn minh. Nhờ vậy, các cuộc thi đã được tổ chức, triển khai ngay từ cấp cơ sở, đã trở thành “sân chơi pháp lý” ý nghĩa, bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia, thể hiện qua con số số lượng bài dự thi ngày càng tăng. Trong đó nhiều chuyên gia am hiểu pháp luật đang công tác tại các cơ quan, tổ chức hoặc đã nghỉ hưu hay như các em học sinh đáng ngồi trên ghế nhà trường cũng tích cực tham gia nghiên cứu, làm bài dự thi. Chất lượng cuộc thi không chỉ dừng lại ở “giải phong trào” mà có nhiều bài thi mang tính chất nghiên cứu, chuyên sâu trở thành tài liệu nghiên cứu, tài liệu tuyên truyền pháp luật sâu rộng. Số lượng giải thưởng, mức thưởng vì thế đã được Ban tổ chức cuộc thi quan tâm tăng thêm nhằm động viên, khuyến khích được nhiều người có bài dự thi xuất sắc, độc đáo. Kinh phí trao giải cuộc thi cũng thành phố xã hội hóa để tăng giải thưởng, kích thích người tham gia dự thi. Bên cạnh đó,  đề thi cũng thiết kế phong phú, đa dạng vừa truyền tải những điểm mới của Luật, Bộ luật thông qua câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi thi viết cho người tham gia dự thi đồng thời mang tính chất nghiên cứu sâu qua câu hỏi tự luận làm sáng tỏ những điểm mới cơ bản của Luật, Bộ luật mới được ban hành, chú trọng nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Đặc biệt cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” năm 2018 do Thành phố tổ chứcc còn đổi mới nội dung hướng đến phần thi dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên đề phù hợp với đối tượng điều chỉnh và phổ cập những kiến thức pháp luật hình sự cho đối tượng người đã thành niên và người chưa thành niên.

Một điểm sáng mới trong các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật được Thành phố tổ chức thành công trong thời gian qua là các cuộc thi viết trên mạng, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, người lao động trên địa bàn Thủ đô tích cực hưởng ứng như: cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính” năm 2015 trên Báo điện tử - Báo Kinh tế & Đô thị Hà Nội; cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” năm 2016 trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn); cuộc thi “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô năm 2017 trên trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (pbgdpl.hanoi.gov.vn). Cuộc thi qua mạng đã thể hiện sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Chi phí không tốn kém nhưng khuyến khích được người tham gia dự thi mọi lúc, mọi nơi, thể hiện việc gửi bài dự thi nhanh chóng, thuận tiện. Nội dung bài thi gắn gọn, đơn giản dưới 1500 từ thể hiện ý tưởng của tác giả. Nhiều giải pháp, sáng kiến hay đã giúp thành phố tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nhiều tấm gương “người tổt”  trong cuộc thi đã được phát hiện, biểu dương và đang được tiếp tục được đăng tải tuyên truyền mạnh mẽ khi cuộc thi đã kết thúc.

Các cuộc thi sân khấu hóa do Thành phố triển khai như : cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2014,  cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua, bán người” năm 2014, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2015 , cuộc thi về “An toàn giao thông” năm 2015, cuộc thi ”Tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân” năm 2016, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” năm 2017, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2018...Đối với các cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, đề thi là câu hỏi lý thuyết, xử lý tình huống thực tế hoặc hùng biện và năng khiếu. Với các phần thi lý thuyết và tình huống đều được xây dựng và truyền tải những điểm mới cơ bản của các Luật có liên quan, đặc biệt phần thi tình huống được thiết kế đưa rã để nhằm rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống pháp luật trong thực tế, chú trọng việc áp dụng kỹ năng sống như cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy và chữa cháy hoặc phần thi hùng biện làm rõ nội dung những điểm mới của luật trong đời sống thực tế và nhận thức của người tham gia dự thi. Cuộc thi sân khấu hóa có thế mạnh là nội dung, hình thức thể hiện đa dạng, phong phú với phần thi lý thuyết, phần thi hùng biện hoặc xử lý tình huống, phần thi năng khiếu (tiểu phẩm, thơ, ca, hò, vè...theo chủ đề của cuộc thi) được các đội thi chuẩn bị công phu, đặc biệt các tiết mục trong phần thi năng khiếu được các đội dự thi tự biên, tự diễn rất sáng tạo bám sát chủ đề của cuộc thi, trình bày, biểu diễn rất đặc sắc, hấp dẫn, cuốn hút người xem, điển hình như: cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn thành phố năm 2017, đã gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với kỹ năng sống cho người dân trong việc phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát khỏi đám cháy, cứu nạn và cứu hộ; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2018 nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6. Thông điệp lớn nhất mà mỗi học viên tham gia dự thi gửi tới cộng đồng thông qua Hội thi là “Đừng thử ma túy, dù chỉ một lần”. Qua cuộc thi đã phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, các quy định pháp luật về xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy. Nâng cao nhận thức của học viên tại cơ sở cai nghiện hậu quả, tác hại của ma túy để mỗi học viên có ý thức tích cực hơn trong việc quyết tâm từ bỏ ma túy, hạn chế tái nghiện khi trở về cộng đồng. Đồng thời góp phần tạo nên phong trào hành động phòng chống ma túy rộng khắp, từng bước góp phần làm giảm thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố năm 2015 với các tiểu phẩm dự thi có nội dung phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; biểu dương những cá nhân tích cực, nhân tố mới trong công tác phòng, chống tham nhũng hoặc lên án những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 10 tiểu phẩm của 10 đơn vị dự thi được dàn dựng công phu với diễn xuất đa dạng, hấp dẫn, cuốn hút người xem. Thông qua cuộc thi đã tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, góp phần găn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Đặc biệt, cả 10 tiểu phẩm đã được quay dưới dạng Clip để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Ngoài các hình thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật nêu trên, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư pháp – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông” trong 2 năm 2016, 2017 triển khai 100% các trường THPT trên địa bàn thành phố thu hút lớn lượng các em học sinh tham gia. Năm 2016 cuộc thi đã thu hút gần 10.000 học sinh THPT Hà Nội tham dự; năm 2017 triển khai cuộc thi trên địa bàn Thành phố với số lượng học sinh tham gia lớn nhất cả nước. Qua 6 tuần thi có 141.486 lượt thí sinh của gần 250 trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên dự thi.

Các cuộc thi do Bộ Tư pháp phát động, Hà Nội luôn là đơn vị xuất sắc giành đạt giải cao toàn quốc như đạt giải A cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015, Giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng , chống tham nhũng” năm 2015, giải đặc biệt cuộc thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc” năm 2016.

Có thể nói, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do thành phố Hà Nội tổ chức trong thời gian qua đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý rộng lớn, tạo được sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội động viên mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, đến với mọi nhà và đến với mọi người dân và là kênh thông tin hữu hiệu để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đây thực sự trở thành mô hình PBGDPL hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Để có được kết quả thành công từ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp Hà Nội rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất: Cần có quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền từ Thành phố đến cơ sở. Nội dung và hình thức cuộc thi cần phải đưa ra nghiên cứu, lựa chọn phù hợp với đối tượng, cần bám sát chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Thứ hai:  Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật là một kênh tuyên truyền hiệu quả nhất để đưa pháp luật đến với người dân, phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không phải nhiệm vụ riêng của ngành tư pháp, do vậy cần ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thống nhất trên toàn Thành phố và giao chỉ tiêu số lượng bài dự thi cụ thể đối với từng các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các trường học, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang trực thuộc tham gia; UBND các xã, phường, thị trấn cần có nhiều biện pháp, giải pháp tích cực tuyên truyền, tạo điều kiện, động viên khuyến khích nhân dân tham gia, đặt ra chỉ tiêu dân số tham gia tại cấp cơ sở.

Thứ ba: Ban Tổ chức cuộc thi phải có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Tổ chức, thường xuyên ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo triển khai cuộc thi và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương về cuộc thi.

Thứ tư:  Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi phải kịp thời, liên tục, sâu rộng, xuyên suốt cuộc thi để thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia cuộc thi như: cung cấp Đề thi, các tài liệu phục vụ cuộc thi. Tăng cường thời lượng tuyên truyền về cuộc thi, các tài liệu phục vụ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, Loa Truyền thanh ở cơ sở.

Thứ năm: Đưa việc tổ chức cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm về công tác PBGDPL.

Thứ sáu: Điều kiện không thể thiếu đối với việc tổ chức cuộc thi là đảm bảo bố trí kinh phí hợp lý để triển khai thực hiện.

Thứ bảy : Quan tâm xã hội hóa tăng giải thưởng nhằm khuyến khích, động viên người tham gia dự thi .

Thứ tám : Tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức và tham gia hưởng ứng cuộc thi để tạo thành các hoạt động phổ biến pháp luật có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng từ cấp cơ sở đến cấp thành phố.

Nguyễn Tuân

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 1-8, TP Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) tại 12/12 quận và 5 huyện (Gia Lâm, Quốc Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên). Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ đối với loại hình dịch vụ mới, song số lượng người dân thực hiện còn ít.
Thông báo tạm dừng thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 84,58% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.
Ngày 16-11, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phân biệt giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, hoạt động thừa phát lại cho công chứng viên, thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới