Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 54

Truy cập trong ngày: 1,382

Tổng số truy cập: 5,082,692

Tin tư pháp

UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019

Ngày 15-1, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Nhìn lại năm 2018, với sự nỗ lực, quyết liệt, chủ động trong chỉ đạo điều hành, công tác tư pháp của TP Hà Nội đã được triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Qua đó đã góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

 Nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, năm 2018 thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, UBND TP đã chỉ đạo ngành tư pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm túc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trong công chức tư pháp các cấp. Công tác tư pháp của TP đã bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, có sự gắn kết chặt chẽ với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của TP.

Việc triển khai nhiệm vụ theo đó đã đảm bảo tính kịp thời, chủ động, hiệu quả và đạt được những kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tốt, góp phần tích cực xây dựng hệ thống VBQPPL của TP đúng Hiến pháp, pháp luật, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của UBND TP.

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nhất là việc triển khai các chương trình, kế hoạch được quan tâm, chú trọng, bám sát các VBQPPL mới của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của TP. Các nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi có nhiều chuyển biến. Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC được đẩy mạnh, giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp từ cấp xã, cấp huyện và TP vững về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức được duy trì tốt.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân

Năm 2019, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” hướng đến mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. TP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật.

Trong đó, tư pháp Thủ đô tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, định hướng công tác của TP trong lĩnh vực tư pháp. Tập trung kiện toàn, sắp xếp về tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tư pháp từ TP đến cơ sở. Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tư pháp trên địa bàn TP theo định hướng trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong năm 2019.

Toàn ngành sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các VBQPPL của TP đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP, tạo động lực cho sự phát triển mọi mặt kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh đó, thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp. Mở rộng triển khai dịch vụ công mức 3, mức 4 trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở cả 3 cấp chính quyền TP. Triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của TP đảm bảo cho việc phục vụ chính xác, kịp thời việc xây dựng, hoạch định chính sách kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và phục vụ yêu cầu của người dân.

Nghiên cứu xây dựng những cơ chế chính sách để thực thi Luật Thủ đô nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch đô thị; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự giao thông, an toàn xã hội... Rà soát, trình HĐND TP việc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết thuộc thẩm quyền và đề xuất Quốc hội, Chính phủ những cơ chế chính sách đặc thù để giải phóng, huy động mọi nguồn lực phục vụ việc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tập trung đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, PBGDPL. Chú trọng nội dung tuyên truyền theo từng chuyên đề pháp luật cụ thể, phù hợp với từng thời điểm, gắn với các sự kiện chính trị xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP, địa phương, đơn vị và nhu cầu xã hội.

Ngành cũng sẽ tăng cường kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chuyên đề nhất là những lĩnh vực phức tạp, kịp thời phát hiện ra sai sót, hướng dẫn khắc phục. Quan tâm triển khai tập huấn chuyên sâu nhất là kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật để nâng cao năng lực đội ngũ tham mưu trong xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm; Triển khai các biện pháp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, thừa phát lại...

Phát huy vai trò của của luật sư trong xây dựng, thực thi pháp luật. Tích cực phối hợp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN. Tập trung chủ yếu hỗ trợ cho các DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, đa dạng hóa các loại hình hỗ trợ như tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN.

Ngoài ra, tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chính trị, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai những giải pháp phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của ngành tư pháp, đặc biệt là khâu giải quyết TTHC cho người dân.

Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan tư pháp từ TP đến cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị, hiện đại hóa các khâu tiếp nhận, xử lý, giải quyết, trao đổi thông tin giữa các cơ quan Nhà nước trong việc xử lý công việc, giải quyết TTHC, tạo tiền đề cho việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tư pháp.

Theo Báo Pháp luật & Xã hội

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 1-8, TP Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) tại 12/12 quận và 5 huyện (Gia Lâm, Quốc Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên). Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ đối với loại hình dịch vụ mới, song số lượng người dân thực hiện còn ít.
Thông báo tạm dừng thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 84,58% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.
Ngày 16-11, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phân biệt giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, hoạt động thừa phát lại cho công chứng viên, thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới