Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 1488

Truy cập trong ngày: 88,304

Tổng số truy cập: 10,583,509

Chỉ đạo điều hành chung

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021

1. Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

2. Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021

3. Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021

4. Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021

5. Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

6. Kế hoạch công tác thanh tra của Sở Tư pháp Hà Nội năm 2021

7. Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021

8. Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

9. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Hà Nội

10. Quyết định về việc tặng danh hiệu "cờ thi đua ngành Tư pháp" cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 11. Quyết định về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp" cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12. Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2020

 13. Quyết định về việc tặng giấy khen các tập thể có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2020

14. Quyết định về việc tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2020

 15. Quyết định về việc tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020

 16. Quyết định về việctặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2020

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 28/10/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 2857/TB-STP về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới