Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 113

Truy cập trong ngày: 776

Tổng số truy cập: 5,163,477

Văn bản

Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Sở, phòng tư pháp các quận, huyện, thị xã tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo (đặc biệt là các biểu mẫu thống kê) và gửi về văn phòng Sở trước ngày 5/6/2013 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp theo quy định/..

 Dự thảo Thông tư Thông tư thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP (gồm phần dự thảo Thông tư, các biểu mẫu báo cáo thống kê và các phụ lục kèm theo) tải về tại đây.

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Triển khai thực hiện Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/07/2018 của Bộ Tài chính

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới