Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 136

Truy cập trong ngày: 3,752

Tổng số truy cập: 6,406,931

Văn bản

Triển khai thực hiện Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/07/2018 của Bộ Tài chính

Triển khai thực hiện Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/07/2018 của Bộ Tài chính

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Sở, phòng tư pháp các quận, huyện, thị xã tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo (đặc biệt là các biểu mẫu thống kê) và gửi về văn phòng Sở trước ngày 5/6/2013 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp theo quy định/..

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới