Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 1774

Truy cập trong ngày: 85,168

Tổng số truy cập: 10,580,373

Tin hoạt động

Tài liệu hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020


TT

TÊN TÀI LIỆU

I

CÁC BÁO CÁO

1

Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về Tổng kết công tác Tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

2

Báo cáo số 410/BC-HĐPBGDPL ngày 26/12/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

3

Các biểu mẫu thống kê theo Thông tư 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 của Bộ Tư pháp.

II

CÁC KẾ HOẠCH

4

Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố về Trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

5

Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

6

Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND Thành phố về Kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

7

Kế hoạch số 99/KH-STP ngày 29/11/2019 của Sở Tư pháp về Công tác thanh tra của Sở Tư pháp Hà Nội năm 2020.

8

Kế hoạch số 106/KH-STP ngày 05/12/2019 của Sở Tư pháp về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

III

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

9

Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

10

Quyết định 3149/QĐ-BTP ngày 24/12/2019 về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”.

11

Quyết định 2289/QĐ-BTP ngày 26/8/2019 về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

12

Quyết định số 7146/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND Thành phố về việc tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2019 của Sở Tư pháp Hà Nội.

13

Quyết định 352/QĐ-STP ngày 25/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc tặng danh hiệu tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2019.

14

Quyết định số 353/QĐ-STP ngày 25/12/2019 về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2019.

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 28/10/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 2857/TB-STP về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 22/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Ngày 21/8/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid19
Ngày 06/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới