Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 67

Truy cập trong ngày: 1,984

Tổng số truy cập: 5,085,866

Tin hoạt động

Ngày Pháp luật Việt Nam đầu tiên: Lan tỏa tinh thần pháp luật đến mọi người dân

Vào ngày 9-11- 2013 tới, Ngày Pháp luật đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ chính thức được tổ chức. Cũng từ năm nay, Ngày Pháp luật sẽ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

Sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn

Được bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở, trong đó có tỉnh Hà Tây (cũ), Ngày Pháp luật ban đầu được tổ chức với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cả nước cùng nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

Sau khi Hà Nội sáp nhập địa giới hành chính (từ 1-8-2008), thấy được hiệu quả thiết thực từ việc tổ chức mô hình Ngày Pháp luật, UBND TP Hà Nội đã tiếp tục duy trì thực hiện và là một trong những thành phố triển khai mô hình Ngày Pháp luật sớm nhất cả nước. Hàng năm, nội dung "Ngày Pháp luật" đều được Hà Nội đưa vào kế hoạch để tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn TP nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân Thủ đô.

Theo đó, trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội của Hà Nội hàng tháng lại dành ra một ngày, một thời gian nhất định trong ngày hoặc lồng ghép vào các chương trình khác của cơ quan, đơn vị mình một thời gian hợp lý để tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật.

 Còn tại cơ sở, tùy tình hình đặc điểm từng địa phương, Ngày Pháp luật được Hà Nội tổ chức phù hợp với nếp sinh hoạt của người dân. Tại mỗi thôn, bản làng, khu dân cư hoặc mỗi xã phường thị trấn có thể mỗi tháng một lần tổ chức một buổi tại nơi sinh hoạt công cộng để báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giải đáp các câu hỏi về pháp luật cho người dân. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích của họ. Chẳng hạn, tại địa bàn dân cư có chủ yếu lao động là công nhân sinh sống thì tập trung phổ biến những quy định liên quan đến quyền nghĩa vụ của người lao động. Địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình thì tập trung phổ biến tuyên truyền Luật Hôn nhân gia đình. Nơi xảy ra nhiều tranh chấp đất đai thì chú trọng phổ biến các quy định pháp luật về đất đai hoặc nơi xảy ra nhiều vi phạm an toàn giao thông tập trung phổ biến các quy định về an toàn giao thông...

 Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Thành ủy Hà Nội đã đánh giá việc thực hiện "Ngày Pháp luật" là một trong những đổi mới của công tác PBGDPL của TP Hà Nội.

Cùng với Hà Nội, tại nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, những năm qua, mô hình Ngày Pháp luật cũng đã được triển khai đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú như qua họp tổ dân phố, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thi tìm hiểu pháp luật… Đặc biệt, một số địa phương đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện thông qua việc kết hợp với các phong trào, mô hình tại địa phương như tỉnh Tiền Giang có Ngày Pháp luật lồng ghép góp vốn xoay vòng tại xã Hòa Định (huyện Chợ Gạo), Ngày Pháp luật kết hợp sinh hoạt qua đò chèo trên sông nước ở xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho…)

 Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật đã dần tạo được hiệu ứng xã hội tốt trong việc thu hút sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đối với việc tìm hiểu, học tập pháp luật. Thông qua mô hình này đã góp phần thiết thực đưa các quy định pháp luật đi vào đời sống. Đánh giá về mô hình Ngày Pháp luật, nhiều Bộ, ngành, địa phương đều khẳng định đây là cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, nhân dânm góp phần thiết thực “đưa pháp luật vào cuộc sống”. Các ý kiến cũng khẳng định sự cần thiết tổ chức Ngày Pháp luật và đề xuất duy trì, nhân rộng, phát huy mô hình này trên thực tế.

 

Lan tỏa tinh thần pháp luật trong đời sống

Được quy định chính thức tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, năm 2013, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 9-11 với mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc lựa chọn ngày 9-11 hằng năm để cả nước tôn vinh “ngày Pháp luật”, xuất phát từ sự kiện Quốc hội ban hành bản Hiến pháp đầu tiên vào ngày 9-11-1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tư tưởng lập hiến, thượng tôn pháp luật, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, mô hình nhà nước vì dân trong Hiến pháp 1946 vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các bản Hiến pháp sau này và toàn bộ hệ thống pháp luật của đất nước. Chủ đề của Ngày Pháp luật 2013 vì thế được xác định là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”; phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hiện khoảng 40 quốc gia trên thế giới đã có Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp để thực hiện tuyên truyền pháp luật, tăng cường nhận thức sâu sắc về pháp luật và củng cố nền tảng giá trị xã hội. Ở nước ta, Ngày Pháp luật sẽ góp phần làm lan tỏa tinh thần pháp luật trong đời sống thông qua các hoạt động để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật...

Các hoạt động trong tuần lễ Ngày Pháp luật sẽ được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, gắn với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng Bộ, ngành, địa phương. Tập trung chủ yếu tuyên truyền để xã hội nhận thức về Ngày Pháp luật, tạo sự lan tỏa trong xã hội, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm đưa Ngày Pháp luật trở thành một hoạt động chính trị pháp lý thường niên, có ý nghĩa cho sự phát triển chung của xã hội. Riêng trong ngày 9-11, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện trong các hình thức như: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Pháp luật phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí.

Không đơn thuần là một hoạt động pháp lý, tuyên truyền pháp luật, Ngày Pháp luật được hy vọng sẽ giúp xã hội hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý với việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; xây dựng được niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân; nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng thời, góp phần đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật của kỷ cương, phép nước. “Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Từ ngày 1-7-2019, Luật Đặc xá 2018 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật.
Bộ Tư pháp họp về xây dựng việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012, do Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lượng, cơ hội và thách thức đan xen. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) đã đặt ra, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới