Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?





Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 56

Truy cập trong ngày: 1,332

Tổng số truy cập: 5,094,272

Tin hoạt động

Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015

Ngày 22-1, Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015 đã được UBND Hà Nội trang trọng tổ chức. Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đánh giá, trong những thành tựu năm 2014 của ngành Tư pháp, có sự đóng góp ngày càng tích cực, xứng đáng với vị thế Thủ đô của các cơ quan Tư pháp, THADS thành phố Hà Nội.

 Kết quả tích cực, toàn diện, đồng bộ trên nhiều lĩnh vực

Báo cáo những kết quả đã đạt được của công tác Tư pháp Thủ đô năm 2014, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thanh Cao cho biết, ngành đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Luật Thủ đô đã góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị thiết thực trên toàn TP; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu của UBND TP, trong đó việc xây dựng 2 Nghị quyết của HĐND TP về nâng mức xử phạt về xây dựng và văn hóa đã được chuẩn bị tốt, đúng tiến độ; việc thí điểm Thừa phát lại được chỉ đạo tổ chức thực hiện sát sao; công tác hộ tịch, chứng thực cơ bản được thực hiện nền nếp, đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu của công dân, ít có sai sót hoặc gây bức xúc lớn; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được quan tâm, đẩy mạnh. Các nhiệm vụ mới như theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đã được các sở, ngành, quận, huyện bước đầu quan tâm triển khai thực hiện. Tổ chức bộ máy của ngành Tư pháp được bổ sung, củng cố, kiện toàn. Ngành Tư pháp từ TP đến cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn pháp lý của ngành Tư pháp đối với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng chủ động hơn, đúng việc và có hiệu quả…

Khẳng định trong những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm qua có đóng góp quan trọng của ngành Tư pháp,thi hành án dân sự Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đồng thời nhấn mạnh, công tác Tư pháp năm 2015 phải bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, triển khai toàn diện, xung kích vào các lĩnh vực nóng. Việc cần quan tâm hàng đầu là kịp thời tham mưu cho HĐND, UBND triển khai thi hành Hiến pháp và góp ý xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô (thuộc thẩm quyền chính phủ, bộ ban ngành). Đồng thời, nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủ đô trong từng công việc, nội dung cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Luật Thủ đô và các Nghị quyết của HĐND thành phố. Bên cạnh đó, ngành Tư pháp cũng cần tăng cường công tác rà soát hệ thống hóa đối với các VBQPPL của thành phố trên tất cả các lĩnh vực để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn chồng chéo, tạo kẽ hở cho tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây khó khăn cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, chú trọng một số lĩnh vực kinh tế xã hội bức xúc như trật tự đô thị, môi trường, xử lý vi phạm hành chính, tín dụng, ngân hàng chống buôn lậu, gian lận thương mại… để kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách…

Năng động, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ 2015

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tư pháp Thủ đô trong năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh, so với thời điểm cách đây 1 năm, có thể thấy rằng nhiều bất cập, hạn chế được Bộ Tư pháp lưu ý đã được Hà Nội từng bước được khắc phục, nhiều mặt công tác có chuyển biến tích cực. Tư pháp Thủ đô đã có nhiều cố gắng, chủ động hơn, bám sát hơn nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, triển khai cơ bản toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ; tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, tăng cường vị thế đối ngoại của Thủ đô.

Với những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực công tác, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng “đã có lời giải cho một vấn đề lớn mà Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp nhiều năm qua rất trăn trở. Đó là đưa công tác Tư pháp của thành phố vươn lên, xứng đáng với đòi hỏi về trách nhiệm của Thủ đô là phải đi đầu, tiêu biểu cho cả nước như đã xác định trong Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong Luật Thủ đô”. “Trong những thành tựu năm 2014 của ngành Tư pháp, có sự đóng góp ngày càng tích cực, xứng đáng với vị thế Thủ đô của các cơ quan Tư pháp, THADS thành phố Hà Nội”- Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị năm 2015, ngành Tư pháp Thủ đô tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, thẩm định kiểm tra văn bản gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, đưa công tác này vào cuộc sâu hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô; tiếp tục nghiên cứu, cần thiết thì tham mưu xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản của thành phố quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô, phát huy cao nhất những cơ chế đặc thù Quốc hội đã trao cho Hà Nội; thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý; tăng cường sự tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Đoàn Luật sư, Hội Công chứng, bảo đảm mọi lĩnh vực quản lý của ngành phải được thực hiện một cách bài bản, đúng luật, không để xảy ra các sai phạm gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến vị thế, uy tín của Thủ đô; năm nay ngành cũng cần tăng cường triển khai thi hành Luật Luật sư, Luật Công chứng, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Nuôi con nuôi, Luật Bồi thường nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành tốt Luật Hộ tịch… Về tổ chức bộ máy, Bộ trưởng lưu ý, Hà Nội cần tiến hành sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ một số phòng chuyên môn thuộc Sở để thực hiện tốt những nhiệm vụ khó và chuyên sâu trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; kiện toàn đội ngũ cán bộ Tư pháp hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn, nhất là phải bổ sung đủ cho các xã chưa có công chức Tư pháp hộ tịch trên địa bàn một số huyện….

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, đồng chí Phan Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, công tác Tư pháp 2015 sẽ được toàn ngành Tư pháp tổ chức thực hiện chủ động , nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy quản lý nhà nước đối với các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật  theo hướng hoàn thiện thể chế  gắn liền  với chất lượng hiệu quả thi hành thể chế, vì lợi ích nhà nước, vì sự đơn giản thuận tiện cho nhân dân…

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Từ ngày 1-7-2019, Luật Đặc xá 2018 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật.
Bộ Tư pháp họp về xây dựng việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012, do Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lượng, cơ hội và thách thức đan xen. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) đã đặt ra, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019.

Ý kiến đóng góp:



       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới