Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 62

Truy cập trong ngày: 2,058

Tổng số truy cập: 5,085,940

Tin hoạt động

Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2016

Chiều ngày 12-1, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tưa pháp năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng nhiều đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã; các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp đã về dự Hội nghị.

            Kết quả tích cực, đồng bộ trên nhiều lĩnh vực

          Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Lê Văn Tâng cho biết, năm 2015 công tác Tư pháp của Thành phố đã bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được triển khai rộng khắp, có chất lượng, hiệu quả và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô;  việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố được chỉ đạo sát sao, triển khai tốt, thu được những kết quả tích cực bước đầu; Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) được tổ chức tốt, thu được nhiều ý kiến đóng góp có ý nghĩa thiết thực cho quá trình xây dựng luật của Quốc hội; Công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu của Thành phố; Công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính đang từng bước được các sở, ngành, quận, huyện, thị xã quan tâm triển khai thực hiện, đặc biệt việc theo dõi thi hành Luật Thủ đô được thực hiện nghiêm; Thủ tục hành chính được theo dõi, kiểm tra, rà soát thường xuyên liên tục, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản, giảm chi phí cho người dân khi thực hiện tại các cơ quan nhà nước; Công tác hộ tịch, chứng thực về cơ bản được thực hiện nề nếp, đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu của công dân, ít có sai sót hoặc gây bức xúc lớn; công tác thanh tra, kiểm tra về luật sư, công chứng, chứng thực được quan tâm, đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy của ngành Tư pháp tiếp tục được bổ xung, củng cố, kiện toàn. Ngành Tư pháp từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động, vào cuộc sâu hơn, làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn pháp lý đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố.

          Những kết quả trên cho thấy, công tác Tư pháp đã góp phần tích cực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền Thành phố, ngày càng khẳng định rõ vị trí, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã góp phần làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc trong công tác Tư pháp, đặc biệt là đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Trưởng phòng Tư pháp quận Cầu Giấy Phan Thị Thu Hà cho biết, lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đông về số lượng, nhưng số người chuyên trách không nhiều, chủ yếu là những người làm kiêm nhiệm. Ngoài sự nhiệt tình, tâm huyết thì họ chưa được đào tạo cơ bản, thiếu kỹ năng tuyên truyền và tổ chức công tác tuyên truyền. Không ít báo cáo viên bị lẫn chức năng, nhiệm vụ với giảng viên, giáo viên nên khi đi tuyên truyền nặng về lý thuyết, nhẹ về kỹ năng, hiệu quả tuyên truyền không cao. Do đó, thành phố cần có hình thức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ toàn diện cả về nhận thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chuyên trách, các báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Lê Đình Hùng cho biết, qúa trình triển khai Luật Hộ tịch (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016) trên địa bàn huyện còn một số vướng mắc khó khăn. Việc tiếp nhận chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài trong bối cảnh hoà nhập kinh tế quốc tế cơ học ngày càng gia tăng. Trong khi điều kiện, năng lực của Tư pháp huyện tuy đã được quan tâm đầu tư cả về số lượng và chất lượng song xét về mặt tổng thể các yêu cầu về khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, sự am hiểu về các quy định có liên quan trong việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cần phải có sự hỗ trợ, phối hợp giải quyết. Bên cạnh đó, do chưa có quy định rõ về nguyên tắc quản lý khai thác, sử dụng phần mềm nên thực tế việc bảo mật, bảo đảm an toàn của hệ thống chưa cao. Một số cán bộ làm công tác Hộ tịch tại các xã, thị trấn chưa qua lớp đào tạo bài bản về công nghệ thông tin, do luân chuyển vị trí công tác nên gặp khó khăn nhất định trong việc thực hiện. Từ thực tế khó khăn, vướng mắc, Thanh Trì đề nghị chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Tư pháp của huyện, xã về chất lượng và số lượng trên cơ sở tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho các phòng tư pháp thực hiện việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài....

          Tư pháp Thủ đô phải vươn lên đi đầu, tiêu biểu cho cả nước

          Về dự và phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành Tư pháp Thủ đô trong thời gian qua. Theo Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, trong 5 năm qua và nhất là trong năm 2015, các cơ quan Tư pháp trên địa bàn Thành phố đã luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, tích cực tham mưu cho Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình, trong đó những nhiệm vụ mới, khó. Qua đó, đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của Thủ đô. So với thời điểm đầu nhiệm kỳ, nhiều bất cập, hạn chế được lãnh đạo Bộ Tư pháp lưu ý đã được Hà Nội từng bước khắc phục, nhiều mặt công tác có chuyển biến tích cực: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, tiếp tục đi vào nền nếp, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều cách làm mới, hiệu quả; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm tục, gắn kết chặt chẽ với quá trình cải cách hành chính đã góp phần đưa Hà Nội vào nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính; quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp ngày càng được tăng cường; công tác xã hội hoá các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đạt được kết quả tích cực.

          Bên cạnh những kết quả đat được, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cũng nhấn mạnh, so với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố thì công Tư pháp tuy có nhiều tiến bộ và chuyển biến tịch cực nhưng vẫn còn những mặt chưa tương xứng. “Ban can sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp rất quan tâm, trăn trở và mong muốn đưa công tác Tư pháp của Hà Nội vươn lên đi đầu, tiêu biểu cho cả nước”- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nói.

          Bước sang năm 2016- năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2021 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ với nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề đặt ra cho Bộ, ngành Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng nhận định “đây là cơ hội để ngành Tư pháp nói chung, các cơ quan Tư pháp trên địa bàn Hà Nội nói riêng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước”.

          Nhấn mạnh “một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội”, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng yêu cầu các cơ quan Tư pháp Hà Nội chủ động tích cực tham mưu, giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm sự gắn kết kết chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các công cụ phổ biến pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Cùng với đó, tập trung triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016, lưu ý kiểm soát chặt chẽ về thẩm quyền và việc ban hành thủ tục hành chính trong các văn bản của thành phố, các quận, huyện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, thẩm định kiểm tra văn bản và theo thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đưa công tác này vào cuộc sâu hơn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; triển khai tốt Luật Hộ tịch bảo đảm đồng bộ với Luật Căn cước công dân....

          Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã trao Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho 4 tập thể, trao Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 6 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015. Đồng thời, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng 17 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015. Báo Pháp luật & Xã hội đã được nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và Bằng khen tập thể vì đã có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015. 

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Từ ngày 1-7-2019, Luật Đặc xá 2018 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật.
Bộ Tư pháp họp về xây dựng việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012, do Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lượng, cơ hội và thách thức đan xen. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) đã đặt ra, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới