Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 50

Truy cập trong ngày: 536

Tổng số truy cập: 4,762,934

Thông tin thời tiết

Hà Nội

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Đà Nẵng

Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang

TP Hồ Chí Minh

Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

Tin tức, sự kiện

Hà Nội tích cực tuyên truyền quyền con người, quyền công dân

Sáng 12-4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản của công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Tiếp công dân cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở thành phố, quận, huyện, thị xã, phóng viên, biên tập viên các báo của thành phố.

       TS Lê Thị Hoa– Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, báo cáo viên tại Hội nghị cho biết: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một trong những công ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người. Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16-12-1966, có hiệu lực ngày 23-3-1976. Việt Nam gia nhập Công ước ngày 24-9-1982 và đã có nhiều nỗ lực để bảo đảm các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong Công ước được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn. Nổi bật như Hiến pháp 2013 đã có bước tiến mới trong tư duy lập hiến và bước phát triển vượt bậc trong quy định về quyền con người.

      Trước đây chương 5 Hiến pháp năm 1992 mới chỉ quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp năm 2013 đã mở rộng tên chương là “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” và đặt tại chương 2, ngay sau chương 1 quy định về chế độ chính trị. Sự thay đổi tưởng chừng chỉ đơn thuần về mặt hình thức này thực chất đã khẳng định vị trí quan trọng của quyền con người, quyền công dân. Chương 2 của Hiến pháp sửa đổi cũng là chương có số lượng điều nhiều nhất, gồm 36 điều (từ Điều 14 đến Điều 49) quy định quyền con người, quyền công dân. Các quy định này theo hướng mở rộng, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân; khẳng định cam kết của Nhà nước ta trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

       “Trên thực tế còn nhiều người dân chưa biết hoặc biết đầy đủ về quyền của mình. Do đó việc các báo cáo viên pháp luật của thành phố Hà Nội nắm vững các nội dung cơ bản của công ước quốc tế, quy định pháp luật Việt Nam về quyền con người rất quan trọng và cần thiết để tuyên truyền, phổ biến cho người dân, giúp người dân biết và bảo vệ quyền của mình một cách chủ động” – TS Lê Thị Hoa nói.

      Đối với nội dung Luật Tiếp công dân, TS Lê Thị Hoa cho biết, thời gian qua việc tiếp công dân còn hình thức, chưa hiệu quả, có nơi còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người dân đến khiếu nại, tố cáo; tình trạng né tránh trách nhiệm, hướng dẫn công dân không đúng quy định vẫn còn xảy ra. Luật Tiếp công dân được ban hành đã góp phần giải quyết những bất cập đặt ra trong thực tiễn tiếp công dân, xây dựng cơ chế hữu hiệu để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Những điểm mới đáng chú ý của Luật là đã quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân, “phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông áo thời gian trả lợi cho công dân”.

     Đối với người tiếp công dân, Luật quy định phải có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp cận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trình bày.

Theo Trang https://pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 mà Sở Tư pháp Hà Nội đang dự thảo trình UBND thành phố Hà Nội ban hành và là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội : “Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến".
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lượng, cơ hội và thách thức đan xen. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) đã đặt ra, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Tìm kiếm thông tin

Thông báo mới

TIN TƯ PHÁP

Các chuyên mục