Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 36

Truy cập trong ngày: 1,304

Tổng số truy cập: 5,580,406

Tin hoạt động

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 
 Tối 9-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, HÐND, UBND thành phố Hà Nội, Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ. Cùng dự, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ban, ngành, các ủy ban của QH; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư; đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ðoàn đại biểu QH, HÐND, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư...

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật năm nay có ý nghĩa đặc biệt. Đây là năm hệ thống pháp luật được tập trung hoàn thiện, trọng tâm là bảo vệ quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tư pháp nhận định: Qua 5 năm kể từ lễ công bố Ngày Pháp luật Việt Nam, Hà Nội đã cùng với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

 Trong 5 năm triển khai, công tác PBGDPL và triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo Luật PBGDPL đã được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực triển khai. Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đã bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của TP.

UBND Thành phố Hà Nội đã phối hợp hiệu quả với Bộ GD&ĐT tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2018 và Quy chế phối hợp số 505 về đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thông qua môn học giáo dục công dân, sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động mít tinh kỷ niệm, tranh cổ động, panô, áp phích... đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự học đường.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực, thành tích của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật.Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: 5 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. “Tuy nhiên, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận việc hưởng ứng Ngày Pháp luật thời gian qua ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức. Ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, Nhân dân chưa cao; hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, ngay cả trong một số cán bộ, công chức thực thi công vụ. Việc xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật còn lúng túng, chất lượng chưa được như mong muốn; nguồn lực đầu tư cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để Ngày Pháp luật năm 2019 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, trước hết, cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp; thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành quy định của luật, đặc biệt là về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Nhấn mạnh công cuộc đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò, tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, trong đó một khâu quan trọng là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một đòi hỏi bức thiết.

Chủ tịch QH yêu cầu có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và cần thiết hơn đối với mỗi cộng đồng, mỗi người dân...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành, bảo vệ pháp luật và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật. Trong đó, có Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội và cá nhân Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương.

Theo Trang http://pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 23/10, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành công văn số 3698/STP-BTTP về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày 30/9, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 789/SDL-VP về việc phối hợp vận động bình chọn Hà Nội - "Điểm đến thành phố hàng đầu Thế giới 2019" tại giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards năm 2019.
Sở Tư pháp Hà Nội vừa có văn bản gửi đến các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc triển khai các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó, từ tháng 9-2019, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới