Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 34

Truy cập trong ngày: 1,048

Tổng số truy cập: 5,580,150

Tin hoạt động

Tăng cường triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban ngành Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau:
Kể từ ngày 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại Hệ thông một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; Dừng việc duy trì, vận hành các ứng dụng một cửa điện tử do các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai trước đây.
Phối hợp chặt chẽ với báo, đài Thành phố và đưa phương thức tuyền thông qua kênh mạng xã hội, tin nhắn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến cho người dân, tổ chức tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp khi làm TTHC.
Cải cách phương pháp tổ chức triển khai, áp dụng hình thức báo cáo điện tử, giảm họp, đưa ứng dụng họp trực tuyến trong công tác đào tạo và trao đổi công việc giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố.
Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Quán triệt, chỉ đạo Bộ phận một cửa và các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố; khẩn trương rà soát, phối hợp đơn vị hỗ trợ triển khai cập nhật đầy đủ danh mục TTHC, quy trình giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.
Các sở, ban, ngành nghiêm túc cung cấp quy trình, thủ tục các dịch vụ công trực tuyến (theo tiêu chuẩn ISO) về Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông qua hòm thư điện tử kythuat@hanoi.gov.vn và htkt-dvc@hanoi.gov.vn trước ngày 10/11/2018.
Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; tham mưu, đề xuất khen thưởng hay phê bình các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các biến động thay đổi về TTHC, mã TTHC và quy trình giải quyết theo quy định (khi có bổ sung mới hoặc bãi bỏ TTHC) chậm nhất 02 ngày kể từ khi được cấp có thấm quyền công bố cho đơn vị hỗ trợ triển khai.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với đơn vị hỗ trợ triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp để tiếp nhận khó khăn, vướng mắc và chủ động hỗ trợ, tháo gỡ; trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, khẩn trương gửi thông tin về Văn phòng UBND Thành phố qua hòm thư điện tử kythuat@hanoi.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo; Thực hiện rà soát toàn bộ các hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị đến nay vẫn còn hoạt động; hướng dẫn chuyển đổi sang Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp theo đúng tiến độ yêu cầu.

Theo Trang http://pbgdpl.hanoi.gov.vn.

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 23/10, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành công văn số 3698/STP-BTTP về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày 30/9, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 789/SDL-VP về việc phối hợp vận động bình chọn Hà Nội - "Điểm đến thành phố hàng đầu Thế giới 2019" tại giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards năm 2019.
Sở Tư pháp Hà Nội vừa có văn bản gửi đến các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc triển khai các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó, từ tháng 9-2019, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới