Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 57

Truy cập trong ngày: 1,750

Tổng số truy cập: 7,673,030

Tin hoạt động

Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/11/2018 về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, tại Chỉ thị đã nêu rõ, thời gian qua UBND thành phố đã có nhiều chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những kết quả này đã góp phần từng bước làm thay đổi phương thức quan hệ giữa chính quyền và người dân, giảm bớt phiền hà , nhũng nhiều, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố vẫn còn một số hạn chế, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định. Số hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến còn thấp hơn do với tiếp nhận trực tiếp. Số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn hạn chế và chưa được quan tâm tuyên truyền tới người dân để biết, sử dụng. Việc triển khai cách thức giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích mặc dù được đánh giá là giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tuy nhiên số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ này là chưa nhiều.

Theo đó, Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ quan có liên quan tham mưu trình UBND thành lập, quy chế tổ chức, hoạt động và số lượng Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố (thời hạn hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2018). Kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận một cửa của cơ quan bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trang chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp, bảo đảm thực chất tránh hình thức, tích cực tham mưu đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đề xuất việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích…

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo Trang pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 17/5, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1477/UBND-KSTTHC về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 31/12/2020, Sở Tư pháp đã có Thông báo số 3559/TB-STP về lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội năm 2021. Nội dung chi tiết như sau:
Ngày 18/9/2020, Sở Tư pháp đã có Thông báo số 2567/TB-STP về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới