Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 88

Truy cập trong ngày: 1,876

Tổng số truy cập: 5,085,758

Các văn bản liên quan đến công tác Phổ biến giáo dục pháp luật


Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
Về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng


 


Thông báo mới