Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 59

Truy cập trong ngày: 1,344

Tổng số truy cập: 5,082,654

Tin hoạt động


Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do thành phố Hà Nội tổ chức trong thời gian qua đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý rộng lớn, tạo được sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội động viên mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, đến với mọi nhà và đến với mọi người dân
Ngày 31/8/2018, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 2117/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phấm pháp luật.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 21/8, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Những mô hình, cách làm hay về PBGDPL đã được các đơn vị chia sẻ tại hội thảo.


 


Thông báo mới