Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 12

Truy cập trong ngày: 20

Tổng số truy cập: 4,682,185

Thông tin thời tiết

Hà Nội

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Đà Nẵng

Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang

TP Hồ Chí Minh

Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

Hướng dẫn nghiệp vụ


Để việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3518/UBND-NC ngày 02/08/2018 về triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Hà Nội.


 


Tìm kiếm thông tin

Thông báo mới

TIN TƯ PHÁP

Các chuyên mục