Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 56

Truy cập trong ngày: 1,338

Tổng số truy cập: 5,082,648

Tin hoạt động


Từ ngày 17/8, Sở Tư pháp Hà Nội đã rút ngắn thời hạn giải quyết các hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cho người nước ngoài tạm trú tại Hà Nội từ 15 ngày làm việc theo quy định tại Luật LLTP xuống còn 13 ngày làm việc.
Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp mới thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Một trong những phương thức nổi bật chính là phương thức trực tuyến trên cơ sở Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.


 


Thông báo mới