Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 68

Truy cập trong ngày: 1,986

Tổng số truy cập: 5,085,868

Tin về hoạt động


Chiều ngày 17/9/2018, Đoàn công tác của Sở Tư pháp Thủ đô Viêng Chăn - Nước CHDCND Lào do ông BàoKét-PhồmMạ Chăn, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thủ đô, Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội
Ngày 01/03/2012, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố. Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục - Bộ Tư pháp Nguyễn Duy Lãm, cùng nhiều đại diện lãnh đạo các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã về dự Hội nghị
Sáng ngày 06/6/2012, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế - Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ (VKVLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT) và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, thi hành pháp luật về an ninh trật tự các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ Công an.
Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-TP-PN ngày 02/10/2002 về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; nhận ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nội dung, nhiệm vụ mới cần phối hợp và giải pháp để tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1681/BTP-PBGDPL về tổng kế 10 năm thực hiện chương trình, gồm những nội dung chính sau:


 


Thông báo mới