Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 428

Truy cập trong ngày: 2,910

Tổng số truy cập: 4,910,539

Thông tin thời tiết

Hà Nội

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Đà Nẵng

Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang

TP Hồ Chí Minh

Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTP về quy tắc đạo đức nghề nghiệp Đấu giá viên
Danh sách hòa giải viên thương mai vụ việc (số liệu cập nhật đến 02/10/2018)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên (tính đến ngày 18/10/2018)
Danh sách quản tài viên với tư cách cá nhân
Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do thành phố Hà Nội tổ chức trong thời gian qua đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý rộng lớn, tạo được sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội động viên mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, đến với mọi nhà và đến với mọi người dân
Ngày 31/8/2018, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 2117/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phấm pháp luật.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Để việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.
Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp mới thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Một trong những phương thức nổi bật chính là phương thức trực tuyến trên cơ sở Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Tìm kiếm thông tin

Thông báo mới

TIN TƯ PHÁP

Các chuyên mục