Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 53

Truy cập trong ngày: 2,632

Tổng số truy cập: 4,378,866

Thông tin thời tiết

Hà Nội

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Đà Nẵng

Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang

TP Hồ Chí Minh

Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
Quyết định v/v ghi tên vào danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Thông báo v,v ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc
Thông báo v,v ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc
Danh sách hòa giải viên Thương mại vụ việc (số liệu cập nhật đến tháng 5 năm 2018)
Trong thời gian quan, tình hình bạo lực học đường và vi phạm pháp luật tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất mức độ nghiêm trọng,
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3518/UBND-NC ngày 02/08/2018 về triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Vừa qua, Bộ Tư pháp và Hội luật gia Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Chương trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp giữa 2 bên, đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của mỗi bên và nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp, Hội Luật gia các cấp trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp.
Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp mới thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Một trong những phương thức nổi bật chính là phương thức trực tuyến trên cơ sở Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Tìm kiếm thông tin

Thông báo mới

TIN TƯ PHÁP

Các chuyên mục